HABER ARŞİVİ

AİLE ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KURUMSALLAŞMA VE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR.
 
Aile Şirketlerinin karşılaşmaları olası problemler için etkili ve şirkete özgü çözümler üretilmektedir. Aile şirketlerinin temel karakteristikleri, yapısı ve kurum kültürü gelişim evrelerinde farklılık göstermektedir. Şirketlerin her biri farklı gelişim evresinde olduğu için kurumsallaşmak için takip edecekleri yol da farklı olacaktır.

İşte bu safhada EVRİMERA; çözümler konusunda deneyimli uzmanları ve gelişen uzlaşı kültürü ile kurumsallaşmanın nasıl yapılacağı konusunda profesyonel çözümler sunarak Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumsallaşma kapsamında uygulamalar;

1. Şirket içi uyuşmazlıkların tespit edilmesi ve çözüm önerileri
2. Yaşanılan kurumsallaşma problemlerinin tespiti ve çözümleri
3. Kurumsallaşma sürecinin başlatılması
    a. İş planının yapılması
    b. Mevcut yapının değerlendirilerek yeniden yapılanmanın sağlanması
    c. Görev ve iş tanımlarının yapılması ve uygun kişilerin analiz dilerek yerleştirilmesi
    d. Kurum kültürünün geliştirilmesi için eğitimler verilmesi
    e. Birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi ve uzlaşı kültürünün yerleştirilmesi
    f.  Yetki ve sorumluluk devrinin gerçekleştirilmesi
    g. Hazırlanan kurumsallaşma dokümantasyonunun yürürlüğe konulması
    h. Uygulamaların görülmesi ve değerlendirilmesi
    ı.  Yönetim ve yöneticilerle toplantının gerçekleştirilmesi
    i.  Sistemin iyileştirilmesi
4. Denetimin gerçekleştirilmesi


Geri dön